Thi công xây dựng

CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

Ngày 17/03/2020

Xem chi tiết

BÁO GIÁ THI CÔNG PHẦN THÔ

Ngày 04/02/2020

THƯ BÁO GIÁ THI CÔNG - SAMPLE Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG GÓI THI CÔNG YÊU CẦU Gói thi công cải tạo □ Gói thi công xây dựng mới □ CÁC YÊU CẦU KHÁC ................................................................................................................................................................................................................

Xem chi tiết

Báo giá phần hoàn thiện

Ngày 16/01/2014

Đang cập nhật...

Xem chi tiết