Tư vấn dự án

LẬP DỰ ÁN

Ngày 03/03/2020

Xem chi tiết

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ngày 03/03/2020

Xem chi tiết

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

Ngày 02/03/2020

 

Xem chi tiết

Thẩm tra hồ sơ thiết kế

Ngày 01/03/2020

Xem chi tiết

Công trình tiêu biểu

Ngày 16/01/2014

Nhà cho thuê - Nguyễn Văn Đậu

Xem chi tiết

Lập và quản lí dự án

Ngày 16/01/2014

Đang cập nhật...

Xem chi tiết

Đấu thầu

Ngày 16/01/2014

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Kiểm định - Chứng nhận

Ngày 16/01/2014

Đang cập nhật...

Xem chi tiết

Giám sát chủ đầu tư

Ngày 16/01/2014

Đang cập nhật...

Xem chi tiết