Tư vấn thiết kế

QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ

Ngày 27/02/2020

Xem chi tiết

THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Ngày 27/02/2020

  Thiết kế kỹ thuật là thiết kế được thực hiện trên cơ sở thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt, bảo đảm thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, là căn cứ để triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công. Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế bảo đảm thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật...

Xem chi tiết

THIẾT KẾ QUY HOẠCH

Ngày 27/02/2020

Xem chi tiết

BÁO GIÁ THIẾT KẾ

Ngày 31/12/2019

DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ NPT Thiết kế nhà chỉ từ 40.000đ/m2 Chi phí thực hiện sẽ bằng "Diện tích tính toán" nhân với "Đơn giá" NPT Có 4 gói Thiết kế cho khách hàng lựa chọn: NPT1 - Tiết kiệmNPT 2 - Cơ bảnNPT 3 - Tiêu chuẩnNPT 4 - Full + 3D Nội thất *Liên hệ trực tiếp Mr. PHẠM HOÀI VIỆT - 0902 740 533 Trưởng phòng Thiết kế

Xem chi tiết