Tháng 04-2016

TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 04-2016

Ngày 26/04/2016

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng NAM PHƯƠNG TRANG là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công và tư vấn xây dựng. Trong quá trình phát triển bền vững, với mục tiêu mở rộng kinh doanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, chúng tôi hiện đang cần tuyển các bạn Kỹ sư, Họa viên và cán bộ giám sát và công nhân kỹ thuật TRẺ NĂNG ĐỘNG, YÊU NGHỀ VÀ YÊU THÍCH MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP. Các bạn trẻ có chuyên môn, kỹ...

Xem chi tiết

TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 12-2015

Ngày 05/12/2015

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng NAM PHƯƠNG TRANG là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công và tư vấn xây dựng. Trong quá trình phát triển bền vững, với mục tiêu mở rộng kinh doanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, chúng tôi hiện đang cần tuyển các bạn Kiến trúc sư, nhân viên thiết kế nội thất và họa viên khai triển năng động có kinh nghiệm và yêu thích môi trường làm việc chuyên nghiệp. Các bạn trẻ có kỹ năng...

Xem chi tiết