HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO

HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO

  • Đào tạo sử dụng phần mềm xây dựng
  • Huấn luyện kỹ năng và kinh nghiệm làm việc thực tế tại công trình
  • Đào tạo và cập nhật kiến thức trên kênh Youtube với hơn 200 clip nội dung.