Tại sao chọn chúng tôi

Hợp đồng rõ ràng

 • Trên 30 trang, gồm 14 điều khoản
 • Quyền lợi & Trách nhiệm 02 bên chi tiết
 • Cam kết Nhân sự, Thiết bị, Vật tư và Quy trình thi công rõ ràng

Hợp đồng không rõ ràng

 • Chỉ từ 02 – 04 trang
 • Sơ sài, mập mờ nghĩa vụ, dễ gây tranh chấp
 • Không có cam kết

04 Nhân sự chuyên nghiệp

 • GĐ dự án, Chỉ huy trưởng, KS Giám sát; Tổ cố vấn
 • Có chuyên môn bằng cấp; Có trách nhiệm rõ ràng

Không có nhân sự đủ chuyên môn

 • Chỉ có 01 người là “Chủ thầu”hoặc “Cai thầu”
 • Không được đào tạo, không có bằng cấp rõ ràng

04 Bước quy trình tổ chức thi công

 • Đối chiếu thiết kế và hiện trạng; Lập tiến độ thi công
 • Họp lấy ý kiến Chủ nhà và triển khai đến các đội trước khi thi công hạng mục
 • Tổ chức thi công đúng kỹ thuật có giám sát
 • Nghiệm thu hạng mục

Không có quy trình hoặc quy trình sơ sài

 • Không có quy trình
 • Không làm theo quy trình
 • Không tổ chức nghiệm thu hạng mục

Cam kết thi công đúng kỹ thuật

 • Quy định chi tiết 12 công tác chính, tuân thủ TCVN: đào đất, dàn giáo cốt pha; bê tông cốt thép; Xây tô; Ốp lát; Chống thấm – Sơn nước, Điện; Cấp thoát nước, ..

Không có cam kết hoặc cam kết chung chung

 • Không có cam kết tuân thủ kỹ thuật
 • Làm theo thói quen
 • Không đảm bảo chất lượng và an toàn

05 Hồ sơ đảm bảo chất lượng công trình

 • Phiếu tiếp nhận yêu cầu của chủ nhà
 • Biên bản kiểm tra vật liệu
 • Biên bản Nghiệm thu giai đoạn
 • Nhật ký thi công
 • Báo cáo hàng ngày, hàng tuần

Không có hồ sơ công trình hoặc có nhưng ít, không chất lượng

 • Không có Biên bản nghiệm thu
 • Không có Nhật ký thi công
 • Không có Báo cáo hàng ngày