TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

05 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NHÀ THẦU THI CÔNG CHUYÊN NGHIỆP
Hợp đồng thi công có cam kết rõ ràng không !?

  Trên 30 trang, gồm 14 điều khoản;

  Quyền lợi & Trách nhiệm 02 bên chi tiết;

  Cam kết Nhân sự, Thiết bị, Vật tư và Quy trình thi công rõ ràng;

Nhân sự của đủ và đáp ứng chuyên môn không !?

  GĐ dự án, Chỉ huy trưởng, KS Giám sát; Tổ cố vấn.

  Có chuyên môn bằng cấp; Có quy định trách nhiệm rõ ràng:

Quy trình tổ chức thi công tối thiểu đủ 03 bước !?

  Đối chiếu thiết kế và hiện trạng; Lập tiến độ thi công;

  Họp lấy ý kiến Chủ nhà và triển khai đến các đội trước khi thi công hạng mục;

  Tổ chức thi công đúng kỹ thuật có giám sát; Nghiệm thu từng hạng mục;

Có bảng cam kểt thi công đúng kỹ thuật !?

Quy định chi tiết 12 công tác chính, tuân thủ TCVN: đào đất, dàn giáo cốt pha; bê tông cốt thép; Xây tô; Ốp lát; Chống thấm – Sơn nước, Điện; Cấp thoát nước, ..

Có hồ sơ đảm bảo chất lượng công trình !?

  Biên bản kiểm tra vật liệu; Nghiệm thu giai đoạn,

  Nhật ký thi công;

  Báo cáo hàng ngày, hàng tuần.

 

NHÀ THẦU NÊN CHỌN KHÔNG NÊN CHỌN
Hợp đồng rõ ràng

  Trên 30 trang, gồm 14 điều khoản;

  Quyền lợi & Trách nhiệm 02 bên chi tiết;

  Cam kết Nhân sự, Thiết bị, Vật tư và Quy trình thi công rõ ràng;

Hợp đồng không rõ ràng

  Chỉ từ 02 – 04 trang;

  Sơ sài, mập mờ nghĩa vụ, dễ gây tranh chấp;

  Không có cam kết;

04 Nhân sự chuyên nghiệp

  GĐ dự án, Chỉ huy trưởng, KS Giám sát; Tổ cố vấn.

  Có chuyên môn bằng cấp; Có trách nhiệm rõ ràng:

Không có nhân sự đủ chuyên môn

  Chỉ có 01 người là “Chủ thầu”hoặc “Cai thầu”,

  Không được đào tạo, không có bằng cấp rõ ràng.

04 Bước quy trình tổ chức thi công

  Đối chiếu thiết kế và hiện trạng; Lập tiến độ thi công;

  Họp lấy ý kiến Chủ nhà và triển khai đến  các đội trước khi thi công hạng mục;

  Tổ chức thi công đúng kỹ thuật có giám sát;

  Nghiệm thu hạng mục;

 

  Không có quy trình

  Không làm theo quy trình

  Không tổ chức nghiệm thu hạng mục

 

 

Cam kểt thi công đúng kỹ thuật

Quy định chi tiết 12 công tác chính, tuân thủ TCVN: đào đất, dàn giáo cốt pha; bê tông cốt thép; Xây tô; Ốp lát; Chống thấm – Sơn nước, Điện; Cấp thoát nước, ..

 

  Không có cam kết tuân thủ kỹ thuật;

  Làm theo thói quen;

  Không đảm bảo chất lượng và an toàn.

05 Hồ sơ đảm bảo chất lượng công trình

  Phiếu tiếp nhận yêu cầu của chủ nhà;

  Biên bản kiểm tra vật liệu;

  Biên bản Nghiệm thu giai đoạn,

  Nhật ký thi công;

  Báo cáo hàng ngày, hàng tuần.

 

  Không có Biên bản nghiệm thu;

  Không có Nhật ký thi công,

  Không có Báo cáo hàng ngày;