THẨM TRA HỒ SƠ THIẾT KẾ 2

THẨM TRA HỒ SƠ THIẾT KẾ 

Kiểm tra Hồ sơ thiết kế công trình (HSTK) thoả mãn 02 tiêu chí:

  • Đủ nội dung các bộ môn Kiến trúc, Kết cấu, Điện, Cấp thoát nước, Điều hoà không khí; đảm bảo thông tin phục vụ thi công, giám sát, nghiệm thu.
  • Đúng hình thức và Tiêu chuẩn thiết kế: đảm bảo công trình an toàn, bền vững, nhưng không lãng phí;