GIÁM SÁT THI CÔNG

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

NPT sẽ phối hợp với Quản lý dự án, Tư vấn thiết kế và Nhà thầu thi công, giám sát thường trực tại công trường, đảm bảo công trình được thi công an toàn, chất lượng, đúng kỹ thuật, tiến độ và chi phí dự toán, với các công tác quan trọng như:

  • Giám sát chất lượng thi công: Đảm bảo nhà thầu thi công đúng kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, biện pháp, phương án tổ chức thi công đã được duyệt
  • Giám sát nguyên vật liệu: Theo dõi khối lượng, chất lượng, tiến độ cung ứng các vật tư, vật liệu
  • Giám sát an toàn lao động: Bảo đảm nhà thầu thi công có trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị và tuân thủ tiêu chuẩn an toàn lao động
  • Giám sát vệ sinh môi trường: hạn chế tối đa ảnh hưởng đến những khu vực lân cận trong suốt quá trình thi công
  • Giám sát tiến độ: Bảo đảm từng hạng mục và công trình được thực hiện và hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra
  • Nghiệm thu hoàn công: Kiểm tra đánh giá chất lượng và nghiệm thu từng hạng mục và toàn bộ công trình, xác nhận bản vẽ hoàn công cho công trình